Uketema uke09- 2018 til og med uke 18- 2018
Uke 09 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13
Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18
 
Uketema uke 19 - 2018 til og med uke 28 - 2018
Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23
Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28
 
Diplomer
som er gitt i gruppen for gjennomført uketema.