Uketema uke09- 2018 til og med uke 18- 2018
Uke 09 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13
Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18
 
Uketema uke 51 - 2017 til og med uke 08 - 2018
Uke 51 Uke 52 Uke 01 Uke 02 Uke 03
Uke 04 Uke 05 Uke 06 Uke 07 Uke 08
 
Diplomer
som er gitt i gruppen for gjennomført uketema.