Diplom vi har eller skal dele ut for vel gjennomført uketema
innen en tidsfrist på ti uker for hver brikke.

Diplom 53


Diplom 52


Diplom 51


Diplom 50

 
Diplom 49


Diplom 48

Uke 21.2017 til og med 30.2017:-)

Diplom 47

Uke 11.2017 til og med 20.2017:-)

Diplom 46

Uke 01.2017 til og med 10.2017:-)


Diplom 45

For perioden uke 42 - 2016 til og med uke 51 - 2016

Diplom 44

For perioden uke 32 - 2016 til og med uke 41 - 2016

Diplom 43

For perioden uke 22 - 2016 til og med uke 31 - 2016

Diplom 42

For perioden uke 12 - 2016 til og med uke 21 - 2016

Diplom 41

For perioden uke 01 - 2016 til og med uke 11 - 2016

Diplom 40

For perioden uke 45 - 2015 til og med uke 01 - 2016


Diplom 39

For perioden uke 35 - 2015 til og med uke 44 - 2015

Diplom 38

For perioden uke 25 - 2015 til og med uke 34 - 2015

Diplom 37

For perioden uke 15 - 2015 til og med uke 24 - 2015

Diplom 36

For perioden uke 05 - 2015 til og med uke 14 - 2015

Diplom nr 35

For perioden uke 47 - 2014 til og med uke 04 - 2015

Diplom nr 34

For perioden uke 37 til og med uke 46-2014

Diplom nr 33

For perioden uke 27 til og med uke 36-2014

Diplom nr 32

For perioden uke 17 til og med uke 26-2014

Diplom nr 31

For perioden Uke 07 - 2014 til og med uke 16- 2014 :-)

Diplom nr 30

For perioden Uke 49 - 2013 til og med uke 06- 2014 :-)

Diplom 29

For perioden Uke 39 - 2013 til og med uke 48- 2013 :-)

Diplom 28

For perioden Uke 29 - 2013 til og med uke 38- 2013 :-)

Diplom 27

For perioden Uke 19 - 2013 til og med uke 28- 2013 :-)

Diplom 26

For perioden Uke 09 - 2013 til og med uke 18- 2013 :-)

Diplom 25

For perioden uke 51- 2012 til og med uke 08-2013 :-)

Diplom 24

For perioden uke 41 til og med uke 50 2012 :-)

Diplom 23

For perioden uke 31 til og med uke 40 2012 :-)

Diplom 22

For perioden uke 21 til og med uke 30 2012 :-)

Diplom 21

For perioden uke 11 til og med uke 20 2012 :-)

Diplom 20

For perioden uke 01 til og med uke 10 2012 :-)


Diplom 19

For perioden uke 43 til og med uke 52 2011 :-)

Diplom 18

For perioden uke 33 til og med uke 42 2011 :-)

Diplom 17

For perioden uke 23 til og med uke 32 2011 :-)

Diplom 16

For perioden uke 13 til og med uke 22 2011 :-)

Diplom 15

For perioden uke 03 til og med uke 12 2011 :-)


Diplom 14

For perioden uke 45.2010 til og med uke 02.2011 :-)

Diplom 13

For perioden uke 35.2010 til og med uke 44.2010:-)

Diplom 12

For perioden uke 25.2010 til og med uke 34.2010:-)

Diplom 11

For perioden uke 15.2010 til og med uke 24.2010:-)

Diplom 10

For perioden uke 05.2010 til og med uke 14.2010:-)

Diplom 9

For perioden Uke 48.2009-04.2010 :-)

Diplom 8

For perioden Uke 38.2009-47.2009 :-)

Diplom 7

For perioden Uke 28.2009-37.2009 :-)

Diplom 6

For perioden Uke 18.2009-27.2009 :-) 

Diplom 5

For Perioden uken 08. 2009 til og med uke 17. 2009

Diplom 4

For perioden uke 50-2008 til og med 07-2009

Diplom 3

For perioden uke 40 til og med 49 - 2008

Diplom 2

For perioden uke 30 til og med 39 - 2008

Diplom 1

For perioden uke 20 til og med 29 - 2008
 
Home Ukeoppgaver

www.bentenorseth.com

©BenteNMartinsen2008