Bestis Oktober 2016


Husk att bilden som skal være med i Bestis
skal være etter egen fantasi og ikke etter tut

Filnavn på bilde skal være : Ditt navn og bestis
Eks : BlondyM8-bestis

Alle bidrag sendes til gruppen.
Det skal være med minst 6 bidrag til Bestis for att vi setter i gang en avstemming .
Bidragene må være inne til  gruppen innen siste dag i måneden.


Tema denne gangen blir blinki  .
Vil dere ikke animere så kan dere bruke en stjerne eller noe.Lykke til :-)
Bidrag 1

Anka

Bidrag 2

Bodil

Bidrag 3

Inge

Bidrag 4

Liv


 Det blir ingen avstemming denne gangen da det er for få bidrag,
men tusen takk til dere som sendte inn bidrag :-)

 

Nr

Navn Antall stemmer Sum
1 Anka                                            
2 Bodil                                            
3 Inge                                            
4 Liv                                            
5                                              
6                                              
7                                              
8                                              
9                                              
10                                              

Her kommer en takk til dere

 
Home Tilbake til Bestis

www.bentenorseth.com

©BenteNMartinsen2008