Bestis Mai 2018


Husk att bilden som skal være med i Bestis
skal være etter egen fantasi og ikke etter tut

Filnavn på bilde skal være : Ditt navn og bestis
Eks : BlondyM8-bestis

Alle bidrag sendes til gruppen.
Det skal være med minst 6 bidrag til Bestis for att vi setter i gang en avstemming .
Bidragene må være inne til  gruppen innen siste dag i måneden.


Tema denne gangen er sommer.Lykke til :-)
Bidrag 1

Bidrag 2

Bidrag 3

Bidrag 4

Bidrag 5

Bidrag 6
 
Vi skal stemme på de bilder vi synes fortjener og vinn tittelen Bestis.
Send tre stemmer hver til gruppen .
Vinneren blir bildet med flest stemmer.

Send dine stemmer til gruppen innen Tidspunkt kommer.

 

Nr

Navn Antall stemmer Sum
1                                              
2                                              
3                                              
4                                              
5                                              
6                                              
7                                              
8                                              
9                                              
10                                               
Home Tilbake til Bestis

www.bentenorseth.com

©BenteNMartinsen2008