Bestis Juni 2015


Husk att bilden som skal være med i Bestis
skal være etter egen fantasi og ikke etter tut

Filnavn på bilde skal være : Ditt navn og bestis
Eks : BlondyM8-bestis

Alle bidrag sendes til gruppen.
Det skal være med minst 6 bidrag til Bestis for att vi setter i gang en avstemming .
Bidragene må være inne til  gruppen innen siste dag i måneden.


Tema denne gangen er sommer .Lykke til :-)
 
Bidrag 1

Bodil :-)
 
Bidrag 2

Unni :-)
 
Bidrag 3

Anka :-)
 
Bidrag 4

Aase :-)
 
Bidrag 5

Ulf :-)
 
Bidrag 6

Inge :-)

Bidrag 7

Liv :-)

Bidrag 8

Astrid :-)

Bidrag 9

BLondyM8:-)
 

Vi skal stemme på de bilder vi synes fortjener og vinn tittelen Bestis.
Send tre stemmer hver til gruppen .
Vinneren blir bildet med flest stemmer.

Send dine stemmer til gruppen innen 27 juli kl 21,00

 

Nr

Navn Antall stemmer Sum
1 Bodil x     x x   x     x                       5
2 Unni x                                         1
3 Anka               x                           1
4 Aase             x                             1
5 Ulf         x       x                         2
6 Inge   x           x                           2
7 Liv   x x x   x   x                           5
8 Astrid   x x x   x x   x x                       7
9 BLnodym8 x   x   x x     x x                       6
10                                              

Vinneren denne gangen ble

Astrid.

Gratulerer så mye :-)


 
Home Tilbake til Bestis

www.bentenorseth.com

©BenteNMartinsen2008