Bestis Februar 2017


Husk att bilden som skal være med i Bestis
skal være etter egen fantasi og ikke etter tut

Filnavn på bilde skal være : Ditt navn og bestis
Eks : BlondyM8-bestis

Alle bidrag sendes til gruppen.
Det skal være med minst 6 bidrag til Bestis for att vi setter i gang en avstemming .
Bidragene må være inne til  gruppen innen siste dag i måneden.


Tema denne gangen er  Masker og eller carnevall.Lykke til :-)
Bidrag 1

Inge :-)

Bidrag 2

Anka :-)

Bidrag 3

Unni :-)

Bidrag 4

Liv :-)

Bidrag 5

BLondyM8 :-)

Bidrag 6
 
Det ble ingen avstemming denne måneden da det ikke er bidrag nok.

Grensen for og gå til avstemming er 6 bidrag :-)

 

Nr

Navn Antall stemmer Sum
1 Inge                                            
2 Anka                                            
3 Unni                                            
4 Liv                                            
5 BLondyM8                                            
6                                              
7                                              
8                                              
9                                              
10                                               
Home Tilbake til Bestis

www.bentenorseth.com

©BenteNMartinsen2008