Bestis Februar 2016


Husk att bilden som skal være med i Bestis
skal være etter egen fantasi og ikke etter tut

Filnavn på bilde skal være : Ditt navn og bestis
Eks : BlondyM8-bestis

Alle bidrag sendes til gruppen.
Det skal være med minst 6 bidrag til Bestis for att vi setter i gang en avstemming .
Bidragene må være inne til  gruppen innen siste dag i måneden.


Tema denne gangen er Valentine .Lykke til :-)
Bidrag 1

Bodil

Bidrag 2

MajLis 

Bidrag 3

Liv

Bidrag 4

Susanne

Bidrag 5

Unni

Bidrag 6

Marit

Bidrag 7

Netten

Bidrag 8

Inge

Bidrag 9

Anka

Bidrag 10

Astrid
 
Vi skal stemme på de bilder vi synes fortjener og vinn tittelen Bestis.
Send tre stemmer hver til gruppen .
Vinneren blir bildet med flest stemmer.

Send dine stemmer til gruppen innen Torsdag 3 Februar kl 21,00.

 

Nr

Navn Antall stemmer Sum
1 Bodil x x           x   x   x                   5
2 MajLis         x             x                   2
3 Liv     x x                 x                 3
4 Susanne x     x         x                         3
5 Unni   x       x x       x                     4
6 Marit         x         x     x                 3
7 Netten                     x                     1
8 Inge x x     x x x x x       x                 8
9 Anka     x     x x x     x x                   6
10 Astrid     x x         x x                       4
                                               
                                               

Vinneren denne gangen ble Inge
Gratulerer så mye :-)

Takk til dere alle som deltok :-)


 
Home Tilbake til Bestis

www.bentenorseth.com

©BenteNMartinsen2008